Dokumenty

Do dokumentów Samorządu Uczniowskiego należą:

1. Regulamin SU
2. Plan Pracy SU
3. Sprawozdania SU