Sprawozdania SU

POWIATOWY ZESPÓŁ  SZKÓŁ W BIERUNIU

SPRAWOZDANIE SEMESTRALNE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZK. 2015/2016

PAŹDZIERNIK:

 • Wybory Samorządu Uczniowskiego  (30 IX)
 • Dzień Nauczyciela  (15 X)
 • Przeprowadzenie akcji: „Młodzi głosują”  (19 X)
 • Zbiórka pieniędzy na rzecz Samorządu Uczniowskiego
 • Kontynuacja Szczęśliwego Numerka
 • Zainicjowanie puszczania teledysków w holu szkoły na długich przerwach

LISTOPAD:

 • Pomoc w organizacji Dnia Niepodległości  (10 XI)
 • Organizacja ankiety dotyczącej projektu „Szkoła Demokracji”  (19 XI)
 • Organizacja Andrzejek, loteria Andrzejkowa   (30 XI)
 • Zbiórka charytatywna nakrętek

GRUDZIEŃ:

 • Świąteczny kiermasz- zbiórka charytatywna  (10 XII)
 • Pomoc przy organizacji jasełek  (22 XII)

STYCZEŃ:

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  (8 I)

PODCZAS ROKU SZKOLNEGO:

 • Spotkania Samorządu Uczniowskiego  (9 X, 24 XI, 22 I)
 • Udział w projekcie „Szkoła Demokracji”